Rytterlisens

Grønt Kort (GK): Hva – Hvorfor og Hvordan

Hvorfor skal du ta GK?
Grønt Kort er regulert i KR I § 130 punkt 4. Ordningen ble innført 01.01.2002 for å sikre at alle konkurranseryttere har nødvendig basiskunnskap om hest, sikkerhet og om konkurransereglementet som styrer ryttersporten. Alle ryttere som skal løse lisens for første gang, må ta Grønt Kort. Det er den enkelte rideklubb som har ansvar for å tilrettelegge for kurs og å utstede Grønt Kort til egne medlemmer etter at nødvendige kurs er gjennomført og rideknappen grad V er godkjent. Leder i klubben er Ullensaker Rideklubbs kontaktperson vedr. Grønt Kort. Spørsmål eller andre henvendelser vedr. GK, ta kontakt

Hvordan ta Grønt Kort og hva skal du gjøre?
Grønt kort-kurs består av to teoretiske kurs samt kunnskaps- og ferdighetsprøver, (Rideknappen V). Alle som skal ta Grønt Kort må ha med kursbok. Denne bestilles og betales av Ullensaker Rideklubb. Kurs holdes jevnlig i Oslo og Akershus rytterkrets, ta kontakt med Leder for info om når neste kurs holdes.

Slik får du Grønt Kort: Deltagelse på 4 timers reglemtskurs (KRI)
Deltagelse på 4 timers sikkerhetskurs
Du tar rideknappen grad V, godkjent prøve.

Rytterlisens – Dette må du ha når du skal på stevne utenfor rideklubben.
Norges Rytterforbunds forbundsstyre har vedtatt at alle ryttere som deltar i konkurranser f.o.m. Distriktsstevner skal løse lisens, jfr. KR I , kap. 3, § 130, pkt. 4. Det finnes enkelte unntak i noen grener – se respektive grenreglement.

Ullensaker rideklubb bestiller lisens til sine medlemmer.
Alle ryttere som skal løse lisens for første gang, må kontakte sin egen rideklubb for bestilling av lisens. I Ullensaker Rideklubb er det leder som bestiller lisens.
For bestilling av lisens eller spørsmål, kontakt Leder Sissel Aamodt på 930 29 778 eller ta kontakt

Mer informasjon om lisens finner du i hvert nummer av Hestersport og under egen link på www.rytter.no