Bli medlem

Velkommen til Ullensaker Rideklubb!

Vil du melde deg inn i klubben?

Det er kun mulig å være fullverdig medlem ref Rytterforbundets bestemmelser.

Medlemskontingent betales til konto 5082 06 27064

Senior 650 ,- kr

Junior (inntil 18 år) 550,- kr

Familie 800 ,- kr

Dette inkluderer ett Hestesport-abonnement pr husstand.

Medlemskapet løper til det sies opp i Min Idrett.

Innmelding gjøres i Min Idrett eller på mail til ullensakerrideklubb@gmail.com