Styret 2022

Sissel Aamodt  Styreleder Tlf: 930 29 778
Christin Haavik  Nestleder Tlf: 907 43 270
Anne-Cathrine Sellæg  Styremedlem og Kasserer Tlf: 905 89 735
Torild Fagerbekk  Styremedlem
Marianne Løseth  Styremedlem
Andrea Sandbakken  Styremedlem