Styret 2020

 

Sissel Aamodt  Styreleder Tlf: 930 29 778
Lene Wuttudal  Nestleder Tlf: 900 21 732
Anne-Cathrine Sellæg  Styremedlem og Kasserer Tlf: 905 89 735
Torild Fagerbekk  Styremedlem
Sverre Haga  Styremedlem
Andrea Sandbakken  Styremedlem