Dugnader

I forbindelse med ULLEs stevner er vi avhengige av hjelp fra mange. I følge klubbens vedtekter er deltakerne ved stevner pliktige til å hjelpe til innen rimelighetens grenser, og det er viktig at mannskapslisten blir fulgt for at vi skal få gode stevnearrangementer.

Ved gjennomføringen av terrengprøven på Flatner gjelder følgende:
De som hjelper til som hindervakt eller liknende hele dagen uten selv å delta på stevne får utlevert en matkupong som kan benyttes i kiosken.
Der det er lagt ned betydelig arbeid i forkant av stevnet (banebyggere/flytting av hinder/utlån av traktor etc) vil det bli gitt en kompensasjon ved å få starte en hest gratis under konkurransen.
Utenom dette skal altså ingen hente gratis mat i kiosken!
Grunnen til at vi nå presiserer dette, er at klubben omtrent går i null på hvert stevne. For at vi skal kunne fortsette å arrangere, er vi helt avhengige av et visst økonomisk overskudd.