Rytterstøtte

Rytterstøtte

ULLE deler årlig ut rytterstøtte. Summen bestemmes av styret, og er avhengig av klubbens økonomiske situasjon.

  • For å være berettiget til rytterstøtte må utøveren ha minimum 20 dugnadstimer, hvorav en økt på terrengbanen.
  • Støtten deles ut etter følgende poengutregning:
  • Nasjonale stevner sprang/dressur: 1 poeng pr start
  • Nasjonale stevner feltritt: 3 poeng pr start
  • Nasjonale stevner i utlandet sprang/dressur: 2 poeng pr. start
  • Nasjonale stevner i utlandet feltritt: 6 poeng pr start
  • Internasjonale stevner sprang/dressur: 3 poeng pr start
  • Internasjonale stevner feltritt: 9 poeng pr. start
  • I tillegg kan deltakere i mesterskap som Nordisk, EM og VM søke om støtte
  • Lister og søknader sendes AC på cathr-se@online.no. Lister for rytterstøtte skal leveres senest 7. januar. Dette er absolutt siste frist, og ryttere som leverer liste etter fristens utløp kan ikke påregne å motta støtte. Listen skal inneholde dato, stevnearrangør, klasser og poeng. Det skal også påføres kontonummer, samt dato og timeantall for dugnad.
Sluttsummer for poeng skal også regnes ut! Husk dette dersom dere leverer lister direkte utskrevet av Horsepro (mulig for ryttere som kun har startet i Norge). Utbetalingen vil skje innen 1. mars.